Insolventie Management

Insolventie Management richt zich op bedrijven die geconfronteerd worden met ernstige financiële problemen, waarbij een faillissement dreigt. Onze benadering is holistisch en tactisch, gericht op het minimaliseren van verlies en het maximaliseren van waarde voor alle betrokkenen. Onze gespecialiseerde diensten omvatten het beheer van complexe stakeholderrelaties, juridische advisering, en het implementeren van doorstartplannen. We streven ernaar de impact van de financiële crisis te beperken door strategisch management en door efficiënte, praktische oplossingen te bieden die gericht zijn op zowel herstel als duurzame toekomstige groei.

Wat is insolventie management?

Wanneer een bedrijf op de rand van een faillissement balanceert, zijn de uitdagingen zowel complex als urgent. Met insolventie management richt Catapult zich op het beheren van deze kritieke periodes met de intentie om de best mogelijke uitkomsten te waarborgen. Dat doen wij zelfs in de meest benarde situaties.

Waardebehoud strategie

Ons primaire doel tijdens insolventie is het maximaliseren van waardebehoud. We handelen doelgericht om de operaties draaiende te houden, terwijl we tegelijkertijd strategische plannen ontwikkelen voor financiële, juridische en operationele stabiliteit. Dit zorgt ervoor dat, mocht een faillissement onvermijdelijk zijn, er een robuust plan klaarligt om onmiddellijk geïmplementeerd te worden.

Diensten bij insolventie

Catapult biedt een breed scala aan diensten tijdens de insolventieperiode. Deze omvatten het optreden als onafhankelijk adviseur voor belanghebbenden, stakeholder management, het opstellen van doorstartplannen, het vinden van partijen voor doorstart en het uitvoeren van de doorstart. Bovendien bieden we interim management aan tijdens surseance, faillissement of doorstart.

Juridische samenwerking

Voor actuele juridische kaders en compliant handelen, werkt Catapult nauw samen met ervaren insolventie juristen. Deze samenwerking garandeert dat alle acties binnen de wettelijke grenzen blijven en de best mogelijke juridische strategieën worden toegepast om de belangen van alle betrokkenen te beschermen.

Onze expertise

Insolventie Management van Catapult is gericht op het navigeren door complexe en vaak stressvolle trajecten van financiële onzekerheid. Altijd met een strategische focus op herstel en doorstart waar mogelijk. Zo minimaliseren we de impact op alle betrokken partijen en waarborgen we toekomstige stabiliteit.