Insolventie Management

Soms is een onderneming of een deel ervan niet meer te redden. Een faillissement lijkt onvermijdbaar. De consequenties zijn verstrekkend. Zowel zakelijk als vaak ook privé. De vooruitzichten werken verlammend.

Partijen trekken geleidelijk maar zeker hun handen van de onderneming. Commissarissen, aandeelhouders, management en personeelsvertegenwoordigers komen alleen te staan. En door toenemende onzekerheid en ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen mogelijk zelfs tegenover elkaar.

Deze onbekende situatie roept vragen op. Welke opties zijn er nog? Binnen welke kaders kun je nog handelen? Hoe redden we het gezonde bedrijfsonderdeel? Een impasse dreigt te ontstaan als stilte voor de storm.

Waardebehoud

Wij hebben de kennis en ervaring om doelgericht te handelen. De operatie draaiende te houden. Tegelijkertijd te werken aan plannen. Niet alleen financieel en juridisch, maar ook operationeel. Zodat, als een faillissement onvermijdelijk wordt, een plan klaarligt om uitgevoerd te worden. Met als doel maximaal behoud van waarde.

Voorbeelden van de diensten die wij verlenen:

  • Onafhankelijk adviseur voor belanghebbenden
  • Stakeholder management (oa banken en financiers, belastingdienst en pensioenfondsen, klanten en leveranciers, personeel en vakbonden)
  • Opstellen doorstartplan
  • Vinden van partijen voor doorstart
  • Uitvoeren van doorstart
  • Interim management tijdens surseance, faillissement of doorstart


Voor de actuele juridische kaders werken wij nauw samen met ervaren insolventie juristen.