Onstuimige groei

Turnaround, uitbesteding productie & gedeeltelijke verkoop

SITUATIE

Onderneming gespecialiseerd in gebruikte printer cartridges en mobiele telefoons.
Twee divisies: 

  • wereldwijde handel in recyclebaar elektronisch afval, en
  • fabrieken voor recycling van printer cartridges.


Activiteiten verdeeld over meerdere locaties tijdens periode van onstuimige groei. Door inefficiency rendeert handelsdivisie onvoldoende. Beperkte management informatie. Weinig cohesie tussen divisies. Recycling divisie verlieslatend door snel opkomende concurrentie uit lage lonenlanden. Onvoldoende werkkapitaal door oplopende verliezen. Gebrek aan liquiditeit remt handelsactiviteiten. Continuïteitscrisis dreigt.

ROL

Als algemeen directeur verantwoordelijk voor herstructurering bedrijvengroep, turnaround van recycling divisie en rationaliseren handelsdivisie. Implementatie management informatie systemen. Staken van verlieslatende productgroepen. Sluiting Nederlandse recyclingfabriek en uitbouw activiteiten in Oost-Europa. Invoering slagvaardige en slanke organisatiestructuur.

RESULTAAT

Herstel winstgevendheid en liquiditeit. Groei handelsdivisie door intelligente logistiek en ERP systemen. Recyclingdivisie weer concurrerend na productieverplaatsing en leverancier van toonaangevende Europese private labels. Recyclingdivisie, in kader van strategische heroriëntatie, afgesplitst en verkocht aan strategische partij. Door focus op uitsluitend handelsactiviteiten de basis gelegd voor Europees marktleiderschap.