Waardecreatie na een Acquisitie

Bij de aankoop van een onderneming is het belangrijk om een reëel beeld te vormen van mogelijke verbeterslagen of synergieën en hoe deze te realiseren na overname. Rendementsverbetering is niet vanzelfsprekend. Uitvoering van het post-acquisitieplan vraagt ervaring in veranderprocessen en oog voor typische valkuilen op organisatorisch en cultureel vlak.

Door onze ervaring bij transacties als corporate finance adviseurs in combinatie met de ervaring van optimaliseren van bedrijfsvoering kunnen wij een onderneming ondersteunen bij het identificeren en oplossen van zaken die mogelijk negatief effect hebben op de waardecreatie uit de aangekochte onderneming.

Voorbeelden van gebieden waarbij wij kunnen ondersteunen:

  • Realiseren van synergieën
  • Integreren van werkmethoden en systemen
  • Organisatie-inrichting
  • Integratie van rapportages
  • Kasstroomplanning
  • On-boarding van medewerkers
  • Communicatieplan