Ruimte voor ondernemerschap

SITUATIE

Fabrikant van lucht- en milieutechnische producten en leverancier van onderhouds- en installatiediensten. Vestigingen in Nederland en Frankrijk. Door meerjarige verliezen negatief eigen vermogen. Structureel liquiditeitstekort. Niet in staat aflossingsverplichtingen op overnamefinanciering na te komen. Bank eist kapitaalinjectie. Complexe aandeelhoudersstructuur door combinatie van private equity en meerdere (founding) families gevestigd in verschillende landen. Bij aanhouden impasse dreigt faillissement.

ROL

Als interim CEO leiding over turnaround en herkapitalisatie. Reorganisatie en kostensanering om uitgaven in lijn te brengen met omzetniveau. Betalingsregelingen met financiers, handelscrediteuren en belastingdienst. Aanjagen commercie. Focus op marge en werkkapitaal. Rationaliseren productieprocessen. Aantrekken nieuw risicodragend kapitaal.

RESULTAAT

Onderneming weer winstgevend. Investeringsmaatschappij neemt belang in onderneming. Continuïteit van onderneming en werkgelegenheid gewaarborgd. Herstructurering van schulden. Bestaande aandeelhouders krijgen minderheidsaandeel in gezonde onderneming.