Expertise

Onze expertise vindt zijn fundament in een rijke mix van diepgaande theoretische kennis en uitgebreide praktijkervaring. Door de jaren heen hebben wij deze expertise niet alleen verbreed maar ook verfijnd, door actief te zijn in diverse industrieën en te werken onder verschillende omstandigheden. Onze ervaring omvat zowel specifieke transacties als omvangrijke transformatieprocessen. Waarbij we rollen vervulden variërend van ondernemer en eigenaar tot (interim) bestuurder, toezichthouder, en adviseur. Wij zijn er trots op dat deze unieke combinatie van kennis en ervaring ons in staat stelt om met vertrouwen op te treden in situaties die bekend terrein zijn voor ons.

Wij hebben onze werkterrein opgedeeld in de volgende diensten: Corporate Finance, Business Improvement, Turnaround & Restructuring.

Business improvement

Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Of het nu gaat om het stimuleren van groei in snelgroeiende MKB-bedrijven of het aanpakken van uitdagingen in haperende multinationals, ons doel is het bouwen van een solide basis van data en feiten. We stellen samen met management, aandeelhouders of toezichthouders een heldere koers vast en zijn vervolgens actief betrokken bij de uitvoering. Dankzij onze kennis van methodieken en valkuilen, gecombineerd met een diep begrip van de emotionele en operationele impact van veranderingen, vertrouwen opdrachtgevers ons complexe verbetertrajecten toe.

Corporate finance

Binnen de corporate finance sector faciliteren wij transacties, van de initiële fase tot de afronding. Onze ervaring strekt zich uit over meer dan 200 transacties, zowel nationaal als internationaal, voor zowel private als beursgenoteerde organisaties. We begrijpen de nuances van fusies, overnames en de verkoop van bedrijfsonderdelen. De voorbereiding van dergelijke transacties behandelen we met de grootst mogelijke zorg, waarbij we nauw samenwerken met aandeelhouders, management en adviseurs. Onze operationele achtergrond stelt ons in staat om verder te kijken dan de cijfers alleen, waardoor de succeskans en de ondernemingswaarde aanzienlijk toenemen.

Turnaround & restructuring

In tijden van crisis of wanneer jouw bedrijf zich in een kritieke fase bevindt, heb je behoefte aan essentiële ondersteuning bij turnaround en restructuring processen. Onze aanpak is gebaseerd op een grondige analyse en een pragmatische uitvoering, gericht op het snel realiseren van duurzame verbeteringen. Wij zijn vaardig in het navigeren door de complexiteit van crisissituaties, waarbij we gebruikmaken van onze uitgebreide ervaring om organisaties weer op koers te krijgen en hun waarde te maximaliseren.

Wij ondersteunen jou bij elke stap

Wij zijn toegewijd om jou volledig te ondersteunen, ongeacht de complexiteit van jouw uitdagingen. Of het nu gaat om het verfijnen van de bedrijfsvoering, het navigeren door complexe financiële transacties of het leiden van een organisatie door een cruciale turnaround. Wij staan klaar om onze unieke combinatie van kennis, ervaring en operationele vaardigheden in te zetten. Elk bedrijf is uniek en daarom passen we onze aanpak aan om te voldoen aan jouw specifieke behoeften en doelstellingen.