Herstructurering & Recovery

Bij een herstructurering is het erop of eronder. Werken onder hoogspanning en met beperkte middelen. Wij navigeren een onderneming door dit proces en versnellen de vereiste veranderingen.

Alternatieve oplossingen

Onze specialisten adviseren over de mogelijke oplossingen. Stellen een gedetailleerd herstelplan samen. Houden rekening met korte- en langetermijnbelangen. De uitvoering is complex en vergt bijzondere vaardigheden. Wij geven sturing aan dit proces. Altijd samen met het management en andere stakeholders. Wij onderkennen de complexiteit van relaties met belanghebbenden. En het belang van communicatie. Laten crediteuren zien dat de onderneming haar problemen aanpakt. Herstellen rust en geloofwaardigheid.

Wij creëren alternatieven. Oplossingen die ingrijpend kunnen zijn voor betrokkenen, maar altijd in het belang van de onderneming. Indien nodig trekken wij kapitaal aan om het herstelproces te financieren. Of nadien om het vermogen te versterken. De focus ligt op continuïteit van de onderneming.

Situaties waarin wij aandeelhouders, directies en commissarissen begeleiden:

  • De bank stelt de onderneming onder verscherpt toezicht bij de afdeling ‘bijzonder beheer’
  • Kapitaalverschaffers eisen een onafhankelijk beeld van de staat van de onderneming (‘quick scan’)
  • Grip op kasstromen door gedetailleerde liquiditeitsplanning en inrichten van cash management office
  • Voorbereiding en begeleiding van reorganisatie of operationele herstructurering
  • Opstellen, doorrekenen en uitvoeren van herstel- of reddingsplan
  • Crediteurenakkoorden