Acute vraaguitval

Crisis management en doorstart

SITUATIE

Fabrikant van opleggers en aanhangers. Eigen verhuurvloot en servicewerkplaatsen. Ruim 80% omzetdaling in eerste 6 maanden na begin van kredietcrisis. Kredietverzekeraars zeggen vervolgens dekking op. Acute continuïteitscrisis. Door deelfaillissement van werkmaatschappijen en kostensanering wordt voortbestaan tijdelijk gewaarborgd. Financiers zijn niet bereid vorderingen gedeeltelijk af te boeken. Schuldenlast blijkt te groot voor gedecimeerde onderneming. Continuïteit onderneming opnieuw in geding. Nieuw kapitaal nodig voor voortbestaan.

ROL

Als algemeen directeur verantwoordelijk voor aantrekken nieuw kapitaal. Partijen bereid te investeren mits schulden grotendeels worden afgeboekt. Onderhandelingen met crediteuren en financiers over discount op vordering.

RESULTAAT

Na vastlopen onderhandelingen is directie genoodzaakt faillissement aan te vragen voor onderneming. Ondersteuning verleend bij doorstart onderneming door investeerders.