Aantrekken van Kapitaal

Wij helpen bij het aantrekken van kapitaal. Kennen de verschaffers van risicodragend en vreemd vermogen. En zij kennen ons track record.

De aanleidingen zijn veelzijdig. Van financiering van stormachtige groei tot aantrekken van vers kapitaal in een ingrijpende herstructurering. Het doel: een optimale financieringsstructuur die toekomstbestendig is. Door onze operationele achtergrond begrijpen we het bedrijf achter de cijfers en vinden we de geschikte kapitaalverschaffer.

Opdrachtgevers benaderen ons voor onder meer:

  • Bedrijfsfinanciering met vreemd vermogen
  • Kapitaalsversterking met (quasi) equity
  • Herkapitalisatie en herfinanciering
  • Groeifinanciering
  • Overnamefinanciering
  • Alternatieve vormen van vreemd kapitaal
  • Gestructureerde equity oplossingen
  • Strategische review van financieringsstructuur