Business Improvement

In elke fase van een onderneming is het zinvol om een onafhankelijke en ervaren adviseur een kritische blik op de onderneming te laten werpen. Het laat je op een andere wijze naar de onderneming kijken en geeft inzicht om de zaken anders in te richten. Of het nu gaat over de koers van de onderneming, de wijze van werken, de cultuur of de operationele performance.

Met een goede diagnose wordt snel inzichtelijk aan welke (nieuwe) ‘knoppen’ de onderneming kan draaien om het rendement te verhogen. Vervolgens ligt een pragmatisch plan aan de basis van meetbare verbeteringen.

Met onze Business Improvement diensten ondersteunen wij ondernemingen die structureel willen verbeteren, zich optimaal willen voorbereiden voor een verkoop of van een aangekochte onderneming een succes willen maken.

Ervaring

Aspecten van Business Improvement vragen om specifieke kennis en onconventioneel denken. We delen onze rijke ervaring als adviseurs met management en aandeelhouders van bedrijven die stormachtig groeien, worden overvallen door acute vraaguitval of simpelweg ‘voortkabbelen’.