Structureel Verbeteren

De bedrijfsvoering vereist alle aandacht en de waan van de dag regeert. De tijd ontbreekt om aan de lange termijn ontwikkeling van de onderneming te werken. Samen met een team van de onderneming brengen we de specifieke uitdagingen in kaart (diagnose), ontwikkelen we een plan van aanpak, en voeren we de benodigde veranderingen door.

Voorbeelden van ondersteuning die we leveren:

  • Formuleren van een aansprekende visie en missie
  • Opstellen van een strategisch/commercieel/operationeel/financieel verbeterplan met concrete vertaling naar wat, hoe, wie en wanneer
  • (Her)inrichten organisatie (“operating model”): juiste mensen op de juiste plek, processen duidelijk, informatiesystemen gestroomlijnd
  • Uitvoeren verbeterplan