Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

We streven ernaar om op deze website altijd de juiste en actuele informatie te bieden. Hoewel we deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstellen, staan we niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kun je geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website of voor het niet goed functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat wij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven.

E-mails

We kunnen niet garanderen dat de e-mails die we versturen (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ons te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij hebben geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.