Terug naar de basis

Herstructurering, verkoop activa & sanering schulden

SITUATIE

Familiebedrijf gespecialiseerd in internationaal kraanverhuur en exceptioneel transport. Hoge financieringslasten als gevolg van versnelde uitbreiding machinepark. Tariefdruk door overcapaciteit als gevolg van vraaguitval in bouw en infra vanaf 2009. Oplopende verliezen door onderbezetting machinepark en personeel leiden tot liquiditeitstekort. Achterstanden bij crediteuren en financiers nemen snel toe.

ROL

Als restructuring officer leiding over verkoop van activa, met name kranen en rollend materieel, in Azië en Noord-Amerika. Verantwoordelijk voor werkkapitaal management en communicatie met crediteuren, belastingdienst, financiers en andere belanghebbenden over status herstructurering.

RESULTAAT

Volgens plan en overeengekomen tijdspad 30 procent van machinepark verkocht, werkkapitaal genormaliseerd, achterstanden aangezuiverd en schulden in lijn gebracht met omzetniveau. Onderneming genereert weer positieve kasstromen. Volgende generatie van familie enthousiast om onderneming voort te zetten.