Catapult voegt begeleiding van WHOA-trajecten toe aan haar dienstverlening

Catapult partner Boudewijn Wellink heeft onlangs de postacademische specialisatieopleiding tot WHOA – Herstructureringsdeskundige aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden afgerond met een diploma. Hij kan daarmee door de rechterlijke macht worden aangewezen als Herstructureringsdeskundige bij WHOA-trajecten. Ook kan hij als adviseur ondernemingen in financieel zwaar weer voorbereiden op een WHOA-traject.

Per 1 januari 2021 is de WHOA van kracht. Dit staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De WHOA voegt nieuwe mogelijkheden om te herstructureren toe aan de Faillissementswet en biedt ondernemers de kans om een faillissement te voorkomen of een onderneming gecontroleerd buiten faillissement af te wikkelen. Het is voor levensvatbare bedrijven in financieel zwaar weer daarmee mogelijk om schulden te saneren, zonder dat alle schuldeisers en contractpartijen daarmee akkoord hoeven te gaan. Dit is een unieke en langgekoesterde herijking van het Nederlandse insolventierecht. Binnen een WHOA-traject heeft de herstructureringsdeskundige (HD) een formele rol. Een door de rechter aangewezen HD begeleidt een onderneming door de diverse stappen van het WHOA-proces en heeft tot taak om namens de schuldenaar een akkoord voor te bereiden met de schuldeisers, nadat onder meer de levensvatbaarheid van de onderneming is vastgesteld. De HD is op de hoogte van de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

Als herstructureringsspecialist is Catapult verheugd ondernemingen in financieel zwaar weer voortaan bij te kunnen staan met dit aanvullende instrument, waarmee een faillissement kan worden voorkomen of een onderneming op een gecontroleerde wijze kan worden beëindigd.

Dit bericht delen