Pijnlijke keuzes

Situatie

Onderneming gespecialiseerd in beveiligingsdiensten. Ambitieuze groeistrategie en stijgend kostenniveau. Geplande omzetstijging blijft uit en verliezen lopen op. Door liquiditeitstekort niet in staat kapitaallasten van overnamefinanciering te dragen. Schulden bij banken en oud-aandeelhouders. Financiers eisen kapitaalinjectie van DGA. Of gedeeltelijke verkoop van werkmaatschappijen. Door privé borgstellingen DGA dreigt persoonlijk faillissement.

Rol

Als adviseur van DGA verantwoordelijk voor aantrekken risicodragend kapitaal en herstructurering van schuldenlast. Benaderen van strategische partijen en investeringsmaatschappijen. Onderhandelingen namens DGA met stakeholders.

Resultaat

Gerenommeerde strategische partij herkapitaliseert werkmaatschappijen en neemt controlerend belang. Continuïteit onderneming gewaarborgd. Oud-aandeelhouders en andere stakeholders accepteren discount op vordering. DGA schuldenvrij en zonder privé-aansprakelijkheden in directiefunctie bij overnemende partij.