Hollands koopmanschap

Herstructurering en verkoop

SITUATIE

Gerenommeerde dealerorganisatie. Personenauto’s en bedrijfswagens. Familiebedrijf met stevig eigen vermogen. Geen opvolging binnen familie. Zelf opgebouwde vestigingen winstgevend. Overgenomen dealerbedrijven renderen matig. Door vraaguitval tijdens kredietcrisis nemen verliezen toe. Liquiditeitspositie verslechtert in rap tempo. Aandeelhouders besluiten bedrijvengroep te splitsen en verlieslatende dealerbedrijven af te stoten.

ROL

Als herstructureringsadviseur verantwoordelijk voor afsplitsing verlieslatende dealerbedrijven, waardebepaling van winstgevende bedrijfsonderdelen en bepalen opties voor maximaal behoud van waarde en werkgelegenheid. Benaderen van strategische en financiële partijen voor overname. Aansturing verkoopproces.

RESULTAAT

Tijdens onderhandelingen over verkoop van verlieslatende bedrijven, blijkt eveneens interesse in gezonde bedrijfsonderdelen. Aandeelhouders (familie) breiden herstructureringsopdracht uit na besluit om holdingmaatschappij met werkmaatschappijen integraal te verkopen aan strategische partij op basis van maximale waardering van aandelen en behoud van werkgelegenheid.