Onbenut potentieel verzilveren

Turnaround, lean manufacturing & internationale expansie

SITUATIE

Derde generatie familiebedrijf. Fabrikant van opleggers en aanhangwagens, eigen verhuurvloot en servicewerkplaatsen. Gerenommeerd merk. Structureel verlieslatend. In tegenstelling tot concurrentie, productie volledig in Nederland en eigen beheer. Te hoge kostprijs. Afnemend marktaandeel.

ROL

Als algemeen directeur verantwoordelijk voor turnaround en herkapitalisatie. Focus op cashflow management. Reorganisatie en kostensanering. Opzetten eigen fabriek in lage lonenland. Verplaatsing deel productie naar nieuwe buitenlandse fabriek. Herinrichting Nederlandse fabriek volgens lean six sigma. Re-engineering van producten. Focus op commercie. Uitbreiding buitenlands dealernetwerk.

RESULTAAT

Herfinanciering bancair krediet in combinatie met kapitaalinjectie. Productgamma aangepast. Daling kostprijs door modulaire productopbouw en verplaatsing productie. Toename omzet uit buitenland. Werkkapitaal versterkt door verkorten doorlooptijden. Onderneming binnen 1 jaar weer winstgevend, na 6 opeenvolgende verliesjaren.