Bijna iedere onderneming overkomt het in de loop van haar bestaan: een periode van zwaar weer of zelfs dreigend faillissement. Verliezen hebben het vermogen uitgehold. Het werkkapitaal is bijna opgedroogd. Leveranciers, financiers en andere partijen rammelen aan de poort. Ze dreigen zelfs de stekker uit de onderneming te trekken.

Er rest nog maar weinig tijd. De stress werkt verlammend. Iedereen wil van het management horen hoe nu verder. Maar de situatie is hardnekkig en laat zich niet bijsturen op conventionele wijze. Specialistische kennis en vaardigheden zijn vereist om het tij te keren.

WIJ

Wij hebben de vaardigheden om snel en daadkrachtig in te grijpen. Zodat de business kan doorgaan. Tegelijkertijd werken we aan een structurele oplossing. De situatie eist 24/7 aandacht. Wij stappen aan boord van de onderneming. En blijven totdat het fundament is gelegd voor een toekomst met perspectief.

Wij zijn zelf ondernemer. Hebben onze eigen bedrijven geleid. In goede én slechte tijden. Weinig situaties zijn voor ons nieuw. Wij combineren deze ervaring met een financiële achtergrond en brede bedrijfskundige kennis.

BIEDEN

Wij adviseren over de mogelijke oplossingen. Overzien de gevolgen van iedere stap. Stellen een gedetailleerd herstelplan samen. Houden rekening met korte en lange termijn belangen. De uitvoering is complex en vergt bijzondere vaardigheden. Wij geven sturing aan dit proces. Samen met het management.

Wij creëren alternatieven. Oplossingen die ingrijpend kunnen zijn voor betrokkenen, maar altijd in het belang van de onderneming. Indien nodig trekken wij kapitaal aan om het herstelproces te financieren. Of nadien om het vermogen te versterken.

PERSPECTIEF

Een kritieke fase heeft grote impact op de onderneming. De stress van een dreigend faillissement en verlies van werkgelegenheid trekt een diep spoor. Bij medewerkers, leveranciers, financiers, klanten en anderen met een belang in het voortbestaan van de onderneming.

Het nieuwe fundament van de onderneming moet zorgvuldig worden toegelicht. Dit vraagt om heldere communicatie. Pas als alle betrokkenen overtuigd zijn van het nieuwe perspectief voor de onderneming, is onze opdracht geslaagd.