Maarten Bosscher

Maarten Bosscher werkte na zijn studie Technische Natuurkunde (Ir.) aan de Universiteit Twente als consultant bij McKinsey & Company op projecten voor cliënten in diverse industrieën in de Benelux en de VS. Tijdens deze periode volgde hij een MBA-opleiding aan INSEAD.

Financieel directeur

Daarna werkte hij bij PepsiCo, de eerste jaren als operationeel eindverantwoordelijke voor de productie van Lay’s en Smiths. Later was hij als Financieel Directeur verantwoordelijk voor de Europese coördinatie van onderhandelingen met multinationale retailers, revenue management in West-Europa, en de ontwikkeling van een nieuw operating model. Sinds 2015 werkt hij als bedrijfsadviseur aan het in brede zin verbeteren van performance van ondernemingen.

Ziet verbetermogelijkheden

Maarten is met zijn veelzijdige achtergrond in staat om snel verbetermogelijkheden te identificeren en in te zetten in daadwerkelijke performance verbetering. Dit heeft hij de afgelopen jaren bij een breed scala aan bedrijven kunnen laten zien. Een groot deel van zijn tijd besteedt hij aan het begeleiden van DGA’s en Management Teams bij het opstellen en praktisch vertalen van strategieën, het verbeteren van organisatiestructuren en teamsamenwerking, het ondersteunen van M&A-activiteiten, en het begeleiden van operationele verbetertrajecten.