Financiële Herstructurering

Wij adviseren bij het herschikken van de kapitaalstructuur van ondernemingen. Doorgaans verkeren zij in zwaar weer. Soms gaat het juist voor de wind, maar is de bestaande structuur een obstakel voor groei. Wij kennen de financiële en juridische kaders. Bieden out-of-the-box alternatieven. Begrijpen als turnaround experts het operationele bedrijf achter de cijfers. En ondersteunen waar nodig het management tijdens de herstructurering.

Vanwege ons track record met complexe herstructureringen wenden aandeelhouders, directies, toezichthouders en kapitaalverstrekkers zich tot Catapult om hun belangen te vertegenwoordigen tijdens een herschikking van de financiële verhoudingen.

Opdrachtgevers benaderen ons voor:

  • Fusies & overnames onder hoge tijdsdruk (distressed M&A)
  • Herstructurering van bestaande schuld en vermogenscomponenten
  • Aanpassingen / opschortingen / uitbreiding van financieringsovereenkomsten
  • Onafhankelijk adviseur voor stakeholders
  • Crediteurenakkoorden