Verkoopklaar maken

In aanloop naar een verkoop loont het om de onderneming tegen het licht te houden. Een verbeterslag heeft altijd een positieve impact op de waarde van de onderneming. Bovendien vergroot het de slagingskans van een transactie.

We hebben als team meer dan 200 bedrijven verkocht en aangekocht. Daarnaast zijn we experts in bedrijfsoptimalisatie. Met deze combinatie van kennis en ervaring kunnen wij een onderneming ondersteunen bij het identificeren van verbeterpunten die een positief effect hebben op de verkoopwaarde.

Voorbeelden van gebieden waar verbeterslagen mogelijk zijn:

  • Achterblijvende marge op (deel van) product- of serviceaanbod
  • Afhankelijkheid van specifieke klanten en leveranciers
  • Afhankelijkheid van sleutelfunctionarissen
  • Gebrekkige stuurinformatie / KPI’s